Mitochondria i ich znaczenie dla organizmu

Mitochondria to organelle (mała mikroskopijna formacja wewnątrz komórki) otoczone błoną oddzielającą mitochondria od otaczającego środowiska komórkowego. Mitochondria można znaleźć w większości komórek eukariotycznych (jądra komórkowe, np. komórki ludzkie).

Komórki, które mają znaczenie

Komórka może zawierać jednostki do setek tysięcy mitochondriów. Wewnątrz mitochondriów znajduje się tak zwana matryca – gęsta masa o zawartości wody poniżej 50%, bardzo bogata w białka. Są to w szczególności enzymów cyklu Krebsa. Ponadto matryca zawiera różne koenzymy nukleotydowe, jony nieorganiczne (wapń), pochodzące z większych struktur mitochondrialnego DNA, związanego z nim RNA, a nawet rybosomów mitochondrialnych.

Medycyna mitochondrialna definiuje jako jednostkę energii komórki. Energia mitochondriów może być częściowo porównywalne do elektrowni komórek, ponieważ w tych procesach, w wyniku oddychania komórkowego wytworzenia wysokoenergetycznego, trifosforan adenozyny (ATP) jest stosowany jako “paliwo” dla rozwoju innych reakcji w całej komórce. Mitochondria odgrywają bardzo ważną rolę w utlenianiu kwasów tłuszczowych (rozkład tłuszczu). Aby spalić tłuszcz, kwasy tłuszczowe muszą zostać uwolnione z zapasów tłuszczu i przeniesione do mitochondriów w celu ich utlenienia, aby mogły zostać wykorzystane do wytworzenia energii.

Oddychanie komórkowe i synteza ATP

W mitochondriach zachodzi większość oddychania komórkowego. Ta sekwencja reakcji reprezentuje rozkład różnych substancji organicznych, tym samym uzyskując energię potrzebną do syntezy trifosforanu adenozyny (ATP) z difosforanu adenozyny (ADP).

W szczególności materiałami wyjściowymi są pirogronian i kwasy tłuszczowe. Oba związki w matrycy mitochondrialnej podlegają reakcjom, które wytwarzają acetylokoenzym A (acetylo-CoA), a następnie wchodzą w cykl Krebsa. Mitochondria należy wzmacniać. Substancje mitochondrialne – między innymi witamina B3 wspierają mitochondria.